HET WERK ALS THEATERCOACH

Het belangrijkste van mijn werk als theatercoach in het basisonderwijs is kijken en luisteren naar waar de leerkracht behoefte aan heeft, om met zijn/haar leerlingen een Open Podium presentatie te maken voor de ouders in 4 weken tijd. Elke leerkracht heeft zijn eigen wensen.

Ik begeleid en ondersteun door o.a. startlessen te geven om het proces op gang te brengen en de inbreng van de kinderen zo groot mogelijk te laten zijn.
Of ik schrijf samen met de leerkracht de verhaallijn, geef regieaanwijzingen om de theatraliteit te vergroten. Soms maak ik in opdracht van de leerkracht een choreografie, leer deze de kinderen aan of zet een scène vast en studeer deze in. De leerkracht is verantwoordelijk voor het hele werkproces en het eindresultaat.


Ik denk mee, vul aan, begeleid groepjes kinderen, om zo tot een werkelijke samenwerking te komen met de leerkracht.