HET LESGEVEN

Mijn visie op het geven van theaterlessen is werken vanuit de eigenheid van het kind en zijn creativiteit. Ik begeleid het kind in zijn zoektocht naar zijn eigen kracht als maker en bewuste speler. Door het aanleren van theatertechnieken en -vaardigheden geef ik kinderen handvatten om de overgang te maken van belevingsspel naar toneelspelen voor publiek. Dit vraagt van het kind een andere houding en bewustzijn van wat hij doet op de speelvloer in samenspel met andere spelers. Het verbeelden geef ik veel aandacht en niet het concretiseren van de werkelijkheid in een spelsituatie. Dat is voor kinderen een andere manier van denken. Naast het theatrale doel genieten de kinderen van het spelen en bewegen en hebben ze plezier met elkaar.