LESINFORMATIE

Mijn lessen zijn onder meer gericht op het ontdekken en vergroten van juist die persoonlijke danstaal door een goede fysieke onderbouwing en het aanbieden van uiteenlopende onderwerpen en muziek. De ontmoeting via dans met de ander en soms de groep komt in bijna elke les terug. Als danser ga je de verbinding aan vanuit je eigen danskwaliteiten en door het reageren op elkaars dans, ontstaan er nieuwe bewegingsvormen. Ook het bewust omgaan met de ruimte en de intenties die de dans zijn uitstraling geven, horen in mijn lessen bij het maakproces van de dansen.

Een veel gestelde vraag is of je danservaring nodig hebt om de lessen te kunnen volgen. Het mooie van dansexpressie is dat iedereen, ongeacht leeftijd, die van dans en beweging houdt de lessen kan volgen. Maar bij ervaren dansers, die zich de methodiek hebben eigen gemaakt, wordt dat zichtbaar in de vorm van de ontstane dansen en in het reageren op de mogelijkheden van elkaars danstaal.