GEVORDERDE DANSER

Als gevorderde danser verdiept zich het eigen dans- en maakproces door:

 • Langer te kunnen exploreren.
 • Uitbreiding van je fysieke mogelijkheden.
 • Het zelf toepassen van muzikaliteit in je dans.
 • Samen met de ander(en) een dans laten ontstaan.
 • Je te laten inspireren door de ander en zelf inspiratiebron zijn voor de ander.
 • Bewust gebruik te maken van ruimte en richting.
 • Keuzes te kunnen maken en het toepassen van focus in je dans.
 • Je dans aan de groep laten zien.
 • Leren kijken naar en benoemen van hetgeen je ziet in de dans van anderen.


Ook besteed ik veel aandacht aan:

 • Het maken van danscomposities, de vorm van de dans vind ik belangrijk.
 • Het maken van dansfrases, het vastzetten van beweging in een structuur.
 • Een onderwerp dat van meerdere kanten belicht wordt en langer dan 1 les kan duren.
 • Persoonlijke ervaringen en herinneringen. Het kan de aanleiding zijn of de verdieping van een thema.